Nastya & Kolya

Lena & Vova

Vera & Denis

Mira & Anatoly

Olga & Oleg

Lena & Sasha